‘Natuurlijke gedrag koe meer op voorgrond zetten’

Door meer rekening te houden met het natuurlijke gedrag van de koe, kan het aantal stress- en angstmomenten verminderd worden. Dit leidt tot een beter bedrijfsrendement, beter dierenwelzijn, diergezondheid en werkplezier. Dat vermeldt groenkennisnet.nl.

In dit kader is in augustus 2013 het project ‘Quality handling in de melkveehouderij’ gestart. Het project is een samenwerking tussen 3 melkveehouders, V-Instinct, Wageningen UR Livestock Research, DAP Oisterwijk, Vetvice, en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project wordt ondersteund door Stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Noord Brabant) en door eigen bijdrages van de deelnemers.

In de melkveehouderij zijn in de loop van de tijd bedrijfssystemen ontstaan waarbij het natuurlijke gedrag van de koe op de achtergrond is geraakt. Ook wordt in de wijze van omgang met dieren vaak niet voldoende rekening gehouden met het natuurlijke gedrag. Hierdoor kunnen koeien angst en stress voor mensen ontwikkelen. Dit heeft een negatieve invloed op de productie en gezondheid van dieren. Door meer rekening te houden met het natuurlijke gedrag en behoeftes van koeien, kunnen vaak zonder extra kosten voor de veehouder, veel voordelen behaald worden.

De voordelen op een rij:

  • Het aantal stressmomenten voor de koeien neemt af, waardoor het dierenwelzijn toeneemt;
  • De weerstand en gezondheid van de koe verbetert: dit leidt tot minder antibioticagebruik, verhoging in levensduur;
  • Het werken met de koeien wordt makkelijker en plezieriger;
  • Het bedrijfsrendement neemt aantoonbaar toe: meer melk en minder restmelk;
  • Er wordt een positieve bijdrage geleverd aan het imago van de sector doordat er vriendelijker en rustiger omgegaan wordt met het vee.

Genoemde voordelen – in relatie tot een verbeterde omgang met melkvee – zijn vanuit wetenschappelijke hoek op een rij gezet in het multimedia trainingsprogramma, Quality Handling van Wageningen UR Livestock Research, ontwikkeld voor de veehouderij in Europa. Dit trainingsprogramma is ontwikkeld in het kader van het Europese project Welfare Quality, in samenwerking met Australische onderzoekers. Aangezien het programma voor melkveebedrijven in het Engels is en grotendeels als zelfstudie achter de computer gedaan dient te worden, is het voor de meeste Nederlandse veehouders niet makkelijk toepasbaar.

In het huidige project wordt een nieuwe praktische trainingsmethode ontwikkeld, op basis van Quality Handling en andere wetenschappelijke en praktische kennis, waarmee melkveehouders getraind kunnen worden. Hiermee kunnen ze dan direct aan de slag om hun omgang met het vee te verbeteren, en hun bedrijfssysteem beter aan laten sluiten bij het natuurlijk gedrag van de koe. Resultaat zal een korte lijst met concrete  werkwijzen, checklist, tips en voorbeelden zijn waarmee de melkveehouder aan de slag kan. Daarnaast wordt er een inventarisatielijst gemaakt op basis waarvan de resultaten gekwantificeerd zullen worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.