Onderzoek

E-book

De meest recente onderzoeksresultaten zijn beschreven in het e-book Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk (2014). Het perspectief van de vrijloopstal wordt daarin beoordeeld vanuit de gezichtspunten van de melkveehouder, de koe, het milieu en de burger. U kunt het volledige e-book hier vinden. Hieronder vindt u een beschrijving van de 4 hoofdstukken met nog enkele extra’s die niet in het e-book staan.

De melkveehouder >>

Bedrijfskenmerken en typen bodems | Economie

De burger >>

Geur en fijnstof | Inpassing stal in landschap | Burgers over de vrijloopstal

Het milieu >>

Milieu in bedrijfsverband | Extra aanvoer van stikstof en fosfaat met strooisel | Stikstofverlies uit de stal en na mestaanwending op het land | Mestkwaliteit | Ammoniak- en lachgasemissie in de stal

De koe en het product >>

Productie en omvang veestapel | Diergezondheid, dierenwelzijn en levensduur | Contaminanten (sporenvormende bacteriën)

Bouw >>

Overzicht van stalontwerpen