Vrijloopstallen

De vrijloopstal speelt in op de behoeften van de koe, de boer en de omgeving. Het verandert veel  aspecten in de bedrijfsvoering en daardoor ook veel duurzaamheidsaspecten. In grote lijnen kun je zeggen dat het positief is voor dierenwelzijn, gezondheid, mestkwaliteit en geur. Zorgen zijn er vooral rond emissies van ammoniak en lachgas in de stal, niet bij aanwending. Daarnaast zijn er zorgen bij ‘warme bodems’ in relatie tot thermofiele sporenvormers. Deze groeien in warme bodems en kunnen via het bodemmateriaal in het uier van de koe terecht komen. Omdat deze bacteriën pasteurisatie en sterilisatie overleven kunnen zij de houdbaarheid van melk verslechteren. Onderzoek loopt om de totale duurzaamheid te onderbouwen.

In een vrijloopstal krijgen koeien veel ruimte. (Bron: JAM)

Reacties zijn gesloten.