Waarom vrijloop?

De vrijloopstal biedt kansen de duurzaamheid in de melkveehouderij te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om beter dierenwelzijn en betere mest. De uitdaging is meer ruimte voor de dieren te combineren met minder emissie en tegelijkertijd de kostprijs te verlagen (of minimaal gelijk te houden). Meer ruimte met zachte bodems kan zorgen voor minder klauwproblemen en meer natuurlijk gedrag. In combinatie met gezondere dieren kan hierdoor de levensduur van het vee langer worden.

Daarnaast is de kwaliteit van de mest een belangrijke driver voor melkveehouders om voor vrijloopstallen te kiezen. Bodems met organisch materiaal verrijkt met mest van de koeien levert een meststof met veel organische stof die de bodemvruchtbaarheid kan verbeteren. Drainerende bodems voeren de urine via de onderlaag af en de dikke fractie blijft achter op de toplaag. Hiermee ontstaan twee mestsoorten, een dikke en een dunne fractie, waardoor bemesten op maat mogelijk wordt.

Veel melkveehouders kiezen voor vrijloopstal vanwege beter dierenwelzijn en betere mest

Reacties zijn gesloten.