Perspectief vrijloopstallen

De vrijloopstal heeft invloed op veel aspecten in de bedrijfsvoering, dus op veel duurzaamheidsaspecten. De ambitie is dan ook de vrijloopstal door te ontwikkelen naar een integraal duurzaam veehouderijsysteem. Op 19 mei 2009 hebben LNV, LTO, NZO, COV, Nevedi, Rabobank Nederland, Stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming gezamenlijk de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij ondertekend. Daarin is de ambitie aangegeven om in 15 jaar de veehouderij in Nederland te ontwikkelen tot een in alle opzichten duurzame veehouderij, met een breed draagvlak in de samenleving. Daarmee wordt een veehouderij bedoelt  die produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld. De vrijloopstal in relatie tot de behoeften van de koe, de boer en de omgeving (milieu en burger) is aangegeven.

Maatschappelijke organisaties pleiten voor integraal duurzame stalsystemen met respect voor mens, dier en milieu.

Diverse organisaties pleiten voor integraal duurzame stalsystemen met respect voor mens, dier en milieu.

Reacties zijn gesloten.