Wat wil de koe?

De vrijloopstal speelt in op diverse dierbehoeften. Met name meer ruimte in combinatie met een zachte bodem geeft de dieren meer mogelijkheden voor natuurlijk gedrag.

Ruimte (fysiek, sociaal en logistiek)

Vrijloopstal ruimte

De vrijloopstal biedt veel ruimte voor voldoende beweging, natuurlijk gedrag en voor eten, drinken, mesten en urineren. Dieren kunnen elkaar makkelijk ontwijken of juist opzoeken.

Voortbewegen

Vrijloopstal voortbewegen

De bodem in de vrijloopstal is zacht en biedt veel grip. Hierdoor kunnen dieren zich goed bewegen en is er minder kans op verwondingen of (klauw)gebreken.

Rusten en liggen

Vrijloopstal rustig liggen

Devrijloopstal biedt veel fysieke ruimte voor gaan liggen en opstaan. Dit biedt dieren de mogelijkheid tot veel rust, waardoor gewrichten en klauwen minder belast worden.

Sociaal contact met de groep

Sociaal contact

Door de groepsgrootte te beperken tot circa 60 dieren en de koeien die extra aandacht vergen binnen de groep te laten, is goed sociaal contact in de kudde mogelijk. In vrijloopstallen lijken ook groepen van circa 150 koeien mogelijk, omdat als koeien bij elkaar gaan liggen er veel open ruimtes voor vluchtmogelijkheden ontstaan (praktijkervaring).

Thermoregulatie en luchtkwaliteit

Goede ventilatie

Een zeer open, goed geventileerde vrijloopstal met veel inhoud zorgt voor goede luchtkwaliteit. De temperatuur in de stal zal ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur (dat is niet specifiek voor de vrijloopstal).

Reacties zijn gesloten.