Wat is een vrijloopstal?

Een vrijloopstal is een stal zonder ligboxen. Lig- en loopgedeelte is gecombineerd. Het is vergelijkbaar met een potstal met stro. Echter de uitvoering hoeft niet per sé een pot te zijn. Het lig- en loopgedeelte kan ook vanaf maaiveld opgebouwd zijn. Er zijn verschillende typen bodems of vloeren mogelijk. Zij onderscheiden zich op de wijze van verwijderen van vocht in de toplaag en het verminderen van stikstofverliezen (zie schema).

Nr. Type bodem Materialen Vocht Stikstof
1 Compostering:
1.1. Extra beluchten door blazen
1.2. Extra beluchten door zuigen
1.3. Niet extra beluchten
Houtsnippers,
verse compost,
dikke fractie mest, combinaties
Verdamping Organisch binden
2 Absorberen GFT compost
Compost snoeiafval
Gedroogde bagger
Stro
Olifantsgras
Absorberen Vasthouden /
organisch binden
3 Draineren Zand
Kunststofvloeren
Draineren Scheiden mest en urine

Bij compostering verdampt veel vocht en wordt stikstof gebonden door het bodemmateriaal. De stikstof wordt ook gebonden in vocht absorberende bodems met bijvoorbeeld compostmateriaal van een composteringsbedrijf. In drainerende bodems wordt urine in de ondergrond opgevangen en wordt de feces van de toplaag verwijderd. Dit kan in een bodem met zand of een kunststofvloer.

In een vrijloopstal zijn lig- en loopgedeelte gecombineerd

In een vrijloopstal zijn lig- en loopgedeelte gecombineerd

Reacties zijn gesloten.