Wat wil de boer?

De melkveehouder is dierverzorger, manager en ondernemer. Als ondernemer wil de melkveehouder continuïteit van zijn bedrijf. Daarvoor heeft hij ook behoefte aan een integraal duurzaam houderijsysteem. Als manager wil de melkveehouder een stal met weinig investeringskosten en lage jaarlijkse kosten. Ook heeft hij baat bij een lange levensduur met weinig gezondheidskosten. Als dierverzorger is een gezonde veestapel en een stal met weinig werk belangrijk.

De vrijloopstal is erop gericht de kosten voor mestopslag te verminderen, omdat de loop- en ligruimte tevens mestopslag is. De extra vierkante meters per koe vergen een goedkope bovenbouw. Het rendement van de vrijloopstal zal naast de kosten van de stal vooral bepaald worden door de kostenbesparing door beter dierenwelzijn en betere diergezondheid enerzijds en betere mestkwaliteit anderzijds.

Bron: Sprecher

De kosten van een vrijloopstal worden vooral bepaald door m2 prijs bovenbouw, aankoop bodemmateriaal, waarde mest en effect op langere levensduur. (Bron: Sprecher)

Reacties zijn gesloten.