Milieu

Voor de ontwikkeling van integraal duurzame stallen is ook de beoordeling van milieuaspecten in bedrijfsverband essentieel. In dit hoofdstuk is eerst beschreven wat de verliezen zijn van stikstof in de stal en in bedrijfsverband ten opzichte van een gemiddelde ligboxenstal. Ook wordt de kwaliteit van het bodemmateriaal uit een vrijloopstal als meststof vergeleken met drijfmest uit een ligboxenstal. Vervolgens zijn de resultaten weergegeven van de vorm waarin de stikstof verloren gaat in de stal, namelijk als ammoniak of als lachgas.

Bekijk het hoofdstuk “Het mileu” in het e-book (PDF) >>

Het_milieu

Interessante extra’s bij Milieu:

Filmpje Compostbodem uitrijden over bouwland. Jeroen Groenewegen uit Kraggenburg legt uit hoe hij het bodemmateriaal aanwend op zijn bouwland.

Filmpje Lasagnebodem op Zegveld. Op Zegveld is een zogenaamde lasagnebodem getest. Een bodem met veenbagger die urine absorbeert en riet wat stevigheid geeft.

Reacties zijn gesloten.