Atoomstal

De atoomstal bestaat uit meerdere ronde stallen voor melkvee en jongvee met droge koeien. De kalveren zijn gehuisvest in de kalverstraat in een mobiele stal, waardoor het schoonmaken makkelijk is.

Atoomstal

De totale oppervlakte van de ronde stal bestaat uit een composteringsbodem met beluchting. Alle mest komt in deze bodem. Het voordeel van rond is dat  aan de buitenkant veel ruimte is voor vreten. Bij een straal van 15 meter (dwarsdoorsnede van 30 meter) is er bij 50 koeien 14 m2 per koe ligbed en 190 cm vreetruimte per koe. Er is wel ongeveer 10 meter opening van de buitencirkel nodig voor koeverkeer naar de melkrobots en de tractor die dagelijks de bodem moet bewerken. De vreetruimte per koe is dan circa 170 cm per koe. De vreetplek wijzigt iedere dag, zodat de bodem niet te nat wordt op de vreetplekken (en dus is die 170 cm vreetruimte niet elke dag beschikbaar, wel is dagelijks ongeveer 70 cm per koe beschikbaar).

Atoomstal

De atoomstal bestaat uit meerdere ronde stallen, namelijk twee voor melkvee (2 x 50) en één voor droge koien en jongvee. Melkrobots staan buiten de ronde stal. Geen loopgang langs buitenrand (voerhek), dus gehele cirkel is vrijloop op zachte bodem.

Bouw > Koeien in de kas >>

Reacties zijn gesloten.