Vrijloopstal met automatisch voersysteem

Vrijloopstal met automatisch voersysteem

Stal voor 2 x 60 koeien met automatisch voersysteem. Voerpad is daardoor smaller. (Bron: Sprecher)

Automatisch voersysteem

Koeien hebben voldoende vreetruimte rond een voergoot die automatisch gevuld wordt. De beplanting in en rondom de kas zorgt ervoor dat de stal fraai in het landschap past en zorgt op hete dagen tevens voor koeling. De kunststofvloer wordt schoongeveegd met mestrobots. (Bron: JAM)

Bouw > Vrijloopstal met veel automatisering >>

Reacties zijn gesloten.