Absorberende bodem met gedroogde mest

In Israël is veel ervaring met vrijloopstallen met gedroogde mest. De koeien hebben ongeveer 20 m2 beschikbaar. De toplaag wordt 1x of 2x per dag bewerkt.

Israël: uitleg vrijloopbodem door dierenarts

Dierenarts uit Nederland die werkzaam is in Israël legt perspectief vrijloopstal voor Nederland uit.

Israël: Nederlandse melkveehouders en journalist op reis

In 2008 is een groep melkveehouders uit Nederland met onderzoekers en een journalist naar Israël geweest. Dit was één van de interessante bedrijven. De ondernemer legt o.a. belang van goede waterbakken en goed cultiveren uit.

Israël:Het geheim van Hardoef

Hardoef is een biologisch bedrijf waarbij de mest in de stal wordt gecomposteerd. Dit is bijzonder omdat mest een lage C:N verhouding heeft. Echter met aanvulling van beetje voerresten en mest van voergang wordt enige compostering bereikt.

Nederland: lukt Israëlisch systeem ook in Nederland?

Bedrijf in Nederland probeert Israëlische systeem na te bootsen. Dat wil zeggen met zo weinig mogelijk bodemmateriaal toch mest composteren bij circa 20 m2 per koe.

Management bodems > Absorberende bodems met GFT compost >>

Reacties zijn gesloten.