Mest

Mest verrijkt met compost heeft meer organische stof dan drijfmest en de stikstof is organisch gebonden. Meer organische stof is positief voor bodemvruchtbaarheid, vooral op bouwland en arme zandgronden. De organisch gebonden stikstof komt wel trager vrij. Meer informatie over samenstelling mest volgt.

De mestkwaliteit van organische bodems verschilt sterk van drijfmest. De stikstof is organisch gebonden, waardoor deze trager vrijkomt. Voor de korte termijn is dit een nadeel. Echter voor de langere termijn kan meer organische stof zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid. En de stikstof komt deels later vrij. De ‘compostmest’ is heel geschikt voor bodems met weinig organische stof, bouwland.

Compostbodem uitrijden over bouwland

Jeroen Groenewegen uit Kraggenburg legt uit hoe hij het bodemmateriaal aanwend op zijn bouwland.

Lasagnebodem Zegveld

Op proefbedrijf Zegveld zijn verschillende bodems getest met gedroogde bagger (klei en veen) met riet. Bedrijfsleider Frank Lenssinck legt de opbouw van de bodem uit en onderzoeker herman de Boer licht toe op welke drie manieren het bodemmateriaal buiten de stal wordt opgeslagen.

Op Zegveld is een zogenaamde lasagnebodem getest. Een bodem met veenbagger die urine absorbeert en riet wat stevigheid geeft.

Het bodemmateriaal wordt op 3 manieren opgeslagen, namelijk onder plastic, onder een composteringsdoek en in de open lucht. Herman de Boer legt uit wat het beste lijkt.

Reacties zijn gesloten.