Nauwelijks ammoniakemissie na uitrijden ‘compost’ uit vrijloopstal

Na het uitrijden van ‘compost’ uit een vrijloopstal vindt er bijna geen ammoniakemissie plaats. Bij uitrijden van drijfmest uit een ligboxenstal is er wel sprake van aanzienlijke emissie, ongeveer de helft van de totale emissie op het bedrijf. De lage emissie na uitrijden van ‘compost’ is daarmee een voordeel van de vrijloopstal. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research. Nog niet in kaart gebracht is hoeveel ammoniak verloren gaat in de vrijloopstal zelf; hiernaar loopt momenteel onderzoek op praktijkbedrijven binnen het project Bodems voor vrijloopstallen.

De emissieresultaten na uitrijden zijn afgeleid van een literatuurstudie naar de emissies uit GFT-compost, materiaal dat qua samenstelling en gedrag sterk overeenkomt met compostmateriaal uit vrijloopstallen, dat bestaat uit mest die is gecomposteerd met houtsnippers of compost van het composteringsbedrijf. De oorzaak van de lage ammoniakemissie op het land is het lage ammoniumgehalte in de ‘vrijloopstalcompost’. Waar bij drijfmest bijna 50% van de totale stikstof in ammoniumvorm aanwezig is, is dit bij ‘vrijloopstalcompost’ slechts enkele procenten.

In overleg met het ministerie van EL&I en Productschap Zuivel, die het onderzoek financierden, zullen de resultaten van dit onderzoek waarschijnlijk begin 2013 gepubliceerd worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.