Subsidie voor project vrijloopstallen

De Provincie Limburg verleent € 15.000,- subsidie aan het project Emissiearme biobodem en klimaatgestuurde bovenbouw. Doel van het project is om een ander soort koeienstal, de zogenaamde vrijloopstal, geschikt te maken om in Nederland te kunnen gebruiken.

Daarvoor moet de bodemkwaliteit in alle seizoenen op peil blijven, zo min mogelijk emissie plaatsvinden en de bodem (lees compost) als waardevolle meststof afgezet kunnen worden.

Een vrijloopstal is een stal waarin de koeien vrij rondlopen, er zijn geen ligboxen aanwezig. De koeien lopen en liggen op een zachte bodem, een natuurlijke omgeving. Op basis van kennis en ervaring uit het buitenland wordt in Heibloem momenteel een vrijloopstal gerealiseerd. Voor Nederland is dit een nieuw type stal dat sterk inspeelt op de eisen uit de maatschappij en kansen biedt voor dierenwelzijn en diergezondheid en qua kosten kan concurreren met de huidige reguliere stallenbouw.

“Het project komt tegemoet aan de eisen die de consumenten aan de veehouderij stellen, en het biedt een reëel alternatief voor de gangbare stallenbouw. Meer van dit soort stallen dus. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen” vindt gedeputeerde van der Broeck. “daarbij draagt het project bij aan de doelstelling van de Verklaring van Roermond 2010, waarin we met de Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB) hebben afgesproken samen op weg te gaan naar de beste veehouderijprovincie van Nederland.”

De subsidie wordt verleend voor het onderdeel demonstratie en communicatie van het project. Daarmee wordt het resultaat van het project breed bekend te gemaakt maken bij enerzijds de veehouders, in de hoop op veel vervolg, en anderzijds bij de consumenten, om de productieomstandigheden te laten zien. De Provincie dekt met deze subsidie de helft van de kosten af van het onderdeel communicatie en demonstratie. De LLTB draagt de andere helft bij.

Dit bericht is geplaatst in Economie, Nieuws. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.