We zijn er nog niet

Er zijn momenteel ruim 30 vrijloopstallen in Nederland gebouwd. Ook melkveehouders in Denemarken, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Slovenië, Rusland en Canada tonen belangstelling en enkele hebben ook gebouwd. Hun motivatie is beter dierenwelzijn en betere mest in relatie tot bodemvruchtbaarheid. Beide aspecten zijn de basis voor ieder melkveebedrijf. De vrijloopstal is echter nog niet op alle aspecten duurzaam.

Emissiemetingen in de stal lopen nog. De ammoniakemissie per m2 is laag, maar per koe is de voorlopige indicatie dat deze hoger is dan in een ligboxenstal. Metingen lopen nog. Daar staat tegenover dat aanwenden van ‘mest verrijkt met compostmateriaal’ minder ammoniak emissie bij aanwending op het land geeft. Daarnaast dienen we alert te zijn op risico’s voor melkkwaliteit. Recent onderzoek uitgevoerd door het NIZO in opdracht van NZO en PZ heeft aangetoond dat in het bodemmateriaal en in de melk 100 keer zoveel thermofiele sporenvormers voorkomen  dan in ligboxstallen met zaagsel. Dit kan leiden tot eerder bederf van lang houdbare zuivelproducten.

De vrijloopstal heeft invloed op veel aspecten in de bedrijfsvoering. De bodem is tevens mestopslag. De stal is ruimer en heeft in de praktijk al geleid tot andere bovenbouw, zoals foliekas. Het dierenwelzijn is beter, wat aangetoond is met een Europees Welfare Score Protocol. De mest is anders, namelijk meer organisch gebonden stikstof wat leidt tot minder emissies op het land maar wel trager werkende stikstof.

De vrijloopstal biedt perspectief tot integraal duurzaam, maar dan moeten nog wel problemen rond emissies in de stal en risico’s voor melkkwaliteit opgelost worden. Ontwikkelpunten liggen daarom op het punt van soort bodem materiaal en het management ervan. Op deze site vindt u ervaringen in Nederland en buitenland (Amerika en Israël) tot nu toe.  We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zijn benieuwd naar uw reacties en tips.

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.