“Koeien kunnen lang mee in vrijloopstal”

De laatste veeteelt gelezen? Hierin staan onze bevindingen wat betreft dierenwelzijn in vrijloopstallen beschreven. Vanuit het oogpunt van welzijn kan ik iedere veehouder die zijn koeien optimaal wil huisvesten van harte aanbevelen om zo’n stal te bouwen, want de voordelen zijn onmiskenbaar: geen belemmeringen om te gaan liggen of op te staan, nauwelijks huidbeschadigingen, minder kreupelheden en rust in de koppel. Helaas zijn er echter nog een aantal andere knelpunten die moeten worden opgelost.

Het is verder lastig om als onderzoeker goed onderbouwd hard te maken wat de gevolgen van een vrijloopstal zijn voor de duurzaamheid van de koeien. Vergelijking van de situatie in een oude stal met die in een (nieuwe) vrijloopstal geeft een vertekend beeld, omdat de oude stal niet optimaal was en er vaak sprake was van overbezetting. Bovendien zijn koeien problemen uit de oude stal zoals slecht beenwerk en slechte klauwen niet zomaar kwijt. Daarnaast hebben het aanbod van jongvee en opbrengstprijzen van drachtig jongvee en uitstootvee invloed op afvoerbeslissingen. De komende jaren zal ook het verdwijnen van de quotering en het inspelen hierop van individuele veehouders een rol gaan spelen. De verwachting is echter gerechtvaardigd dat koeien in een vrijloopstal lang mee kunnen gaan. We gaan proberen hier de komende tijd meer inzicht in te krijgen. Hiervoor zullen gericht gegevens worden verzameld op praktijkbedrijven.

Wijbrand Ouweltjes, onderzoeker Dierenwelzijn van Livestock Research

Dit bericht is geplaatst in Blog, Geen categorie. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.