Emissiemetingen vrijloopstallen 2013 afgerond

Vorige week zijn de laatste metingen van dit jaar op vrijloopbodems uitgevoerd. Daarmee is een eind gekomen aan een intensieve meetcampagne die ruim twee jaar geduurd heeft.

In totaal zijn op 10 bedrijven tijdens 30 dagen bijna 160 metingen uitgevoerd met de box methode en zijn op 3 bedrijven 7 stalmetingen gedaan. Op basis van de voorlopige resultaten is een beeld ontstaan dat eind oktober aan de deelnemende veehouders en de begeleidingscommissie is gepresenteerd.

Het is goed te constateren dat deze monitoring zinvolle resultaten heeft opgeleverd die ook overeenkomen met de uitkomsten van de bepaling van de stikstofbalans. Kern is dat de verliezen van stikstof bij het gebruik van GFT-compost hoger liggen dan wanneer houtsnippers worden gebruikt. Door het hogere stikstofgehalte van de compost en de beperkte beschikbaarheid van energie/koolstof gaat veel stikstof verloren. Jammer, want de voordelen voor het dier staan in beide type vrijloopstallen buiten kijf.

Door de discussie rond thermofiele sporenvormers komt komend jaar de nadruk meer te liggen op sturing van het composteringsproces met houtsnippers als bodemmateriaal. Ook daarin zullen milieumetingen een belangrijke rol spelen.

Hendrik Jan van Dooren, Onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.