Geen milieuaftrek potstal, wel voor vrijloopstal

Een vrijloopstal kan in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil). Dat laat staatssecretaris Van Dam weten. Potstallen komen niet in aanmerking voor de regeling.

Om van de MIA en de Vamil gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk is dat de te bouwen stal voorkomt in de bijlage bij de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav) of dat er certificatie plaatsvindt volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij. Het potstalsysteem staat niet als huisvestingsysteem in bijlage 1 van de Rav. Het valt in de categorie overige huisvestingssystemen. Sinds de invoering van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in 2015 mag dit stalsysteem niet meer worden gebouwd, omdat de ammoniakemissie te hoog is en daarmee niet voldoet aan de maximale emissiewaarde.

De vrijloopstal kan wel worden toegepast, omdat in het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) is bepaald dat het Beh niet van toepassing is op vrijloopstallen. Een vrijloopstal die ook een proefstalstatus heeft, kan in aanmerking komen voor MIA of Vamil. (AgriHolland)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.
Deel deze pagina:
Stuur mij de vrijloopstallen.nl nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.