Vrijloopstal met mobiele onderdelen

Vrijloopstal voorbeeld met mobiele voerbakken

Een voorbeeldstal voor 2 x 60 koeien met mobiele voerbakken. Er is geen centraal voerpad. Mobiele voerbakken moeten dagelijks verplaatst worden om plaatselijke bevuiling te voorkomen. Alle mest is nu ‘compost verrijkt met mest’, er is dus geen drijfmest meer. (Bron: Sprecher)

Vrijloopstal_4-60_met_mobiele_voerbakken

Een stal voor 4 x 60 koeien met mobiele voerbakken. (Bron: Sprecher)

Weiden binnen en buiten

Melken en voeren mobiel. Koeien kunnen ruwvoer vreten uit mobiele voerbakken en krachtvoer uit doorloop-krachtvoerboxen. De melkstal is mobiel. De stal is wachtruimte. Een trekker met cultivator bewerkt dagelijks de toplaag. De ruime open stal heeft een zadeldak met flauwe helling. Het dak kan open en dicht. (Bron: JAM)

Bouw > Omgevingsboerderij >>

Reacties zijn gesloten.