Management bodems

Het management van de bodem in een vrijloopstal is erg belangrijk om de toplaag droog te houden, vooral in het vochtige Nederland. Het gebruik van het juiste bodemmateriaal en de juiste bewerking hangt af van het type vrijloopbodem.  Het klimaat in Nederland is vergeleken met Amerika (Minnesota) en Israël. Verschillende bewerkingen van bodems in Nederland en buitenland worden toegelicht.

Klimaatverschillen tussen landen

Om de toplaag voldoende droog te houden zal er veel vocht moeten verdwijnen via verdampen of draineren. Nederland is een vochtiger klimaat dan in Israël en Amerika en de temperatuur is gemiddeld lager.

Grafiek klimaatIn het landklimaat in Minnesota (Amerika) komen veel composteringsbodems voor. In de winter is extra aanvoer van zaagsel nodig. In Israël is de temperatuur hoog en relatieve vochtigheid laag. Koeien kunnen daar daarom op droge mest gehouden worden. In Nederland is extra inspanning nodig om urine te laten verdampen, absorberen of draineren.

Om in Nederland voldoende vocht te laten verdwijnen of te absorberen is onderzoek gedaan naar een drainerende zandbodem op Aver Heino, een composteringsbodem met houtsnippers en Zaagsel op de Waiboerhoeve en een absorberende zogenaamde toemaakbodem (gedroogde bagger met riet) op Zegveld. De drainerende werking van de zandbodem viel tegen. De uitdaging bij de toemaakbodem is de koeien schoon te houden. De ervaring op de Waiboerhoeve is dat de bodem minimaal 50 cm dik moet zijn en goed bewerkt moet worden om voldoende temperatuur in de bodem te houden.

Elk type bodem wordt anders gemanaget.

Enkele voorbeelden van bodems uit Amerika, Israel en Nederland:

Management bodems > Composteringsbodem in Amerika >>

Reacties zijn gesloten.