Nieuws
 • Lubbersen
  8 maart

  Een vrijloopstal met composteringsbodem heeft een positief effect op leasies en kreupelheid. En de koeien worden niet vuiler. Zo concludeerden Joop Lensink en Elfriede Ofner-Schröck in een presentatie namens de CIGR Cattle Housing Group. Naar schatting telt Oostenrijk 12 tot 15 … Lees verder

 • VrijloopstalPLUS
  8 december

  Momenteel (eind 2016) worden emissiemetingen gedaan in de meetstal op Dairy Campus met een houtsnipperbodem. Deze metingen lopen door in 2017. Samen met de metingen op twee praktijkbedrijven hebben we dan eind 2017 een emissiefactor voor de houtsnipperbodem. Lees verder

Blog
 • 21 februari 2014

  De koe wil ruimte. Dat betekent ruimte bij het gaan opstaan en bij het gaan liggen. Daarnaast wil ze ruimte voor natuurlijk gedrag om elkaar op te zoeken of juist te vermijden. Ook wil ze lopen op een zachte ondergrond met grip, zodat ze niet uitglijdt. Een lang en gelukkig leven voor de koe is ook goed voor de melkveehouder. Lees verder