Auteur Archief: Jasper Lentz

Bepalen van emissiefactor voor ammoniak in vrijloopstal

In de nieuwe meetstal op Dairy Campus is eind maart een beluchtingssysteem aangelegd met daarop een laag van 50 centimeter houtsnippers. Tot medio 2017 vinden hier en op praktijkbedrijven metingen plaats voor het bepalen van de emissiefactor voor ammoniak uit een stal met een bodem waarin houtsnippers met mest wordt gecomposteerd. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bepalen van emissiefactor voor ammoniak in vrijloopstal

Open dag Vrijloopstal Plus Lagendijk

De familie Lagendijk houdt op vrijdag 1 april een open dag voor hun Vrijloopstal Plus. Afgelopen jaar is de stal van de deelnemer van het netwerk (E)missie Duurzaam in gebruik genomen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Open dag Vrijloopstal Plus Lagendijk

Vrijloopstallen Utecht in e-book

Wat is het perspectief van vrijloopstallen, rekening houdend met dierenwelzijn, emissies, mestkwaliteit, risico’s voor melkkwaliteit en economie? De vrijloopstallen die momenteel gebouwd worden zijn meestal stallen die houtsnippers composteren. Er wordt echter ook ervaring opgedaan met andere materialen, met name met stro. In opdracht van de Provincie Utrecht zijn de bodemmaterialen houtsnippers, veenmosveen en gedroogde bagger onderzocht. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Vrijloopstallen Utecht in e-book

21 bodemmaterialen beoordeeld op 11 criteria

In Nederland zijn ongeveer vijftig vrijloopstallen gebouwd met verschillende bodems. Compost wordt door de zuivelindustrie afgeraden wegens risico’s met sporen van Thermofiele Aerobe Sporenvormende bacteriën (TAS) in de melk. Daarom zijn veel vrijloopboeren overgestapt op andere materialen, zoals stro en houtsnippers. Verschillende vrijloopboeren oriënteren zich op alternatieve materialen. Daarom is een e-book gemaakt waarin 21 materialen beoordeeld zijn op 11 criteria. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 21 bodemmaterialen beoordeeld op 11 criteria

Koeien in vrijloopstal worden ouder

Koeien in een vrijloopstal hebben minder klauwproblemen, hebben minder antibiotica nodig en bovendien worden ze ouder. Dat meldt vakblad Veehouderij Techniek. Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Onderzoek | Reacties uitgeschakeld voor Koeien in vrijloopstal worden ouder

1 jaar vrijloopstalPLUS: goede resultaten

Eén jaar na de ingebruikname van de eerste vrijloopstalPLUS maakt het netwerk (E)missie duurzaam de balans op. Er waren hogere strooiselkosten, maar ook ruim 6 punten stijging in BSK, lager celgetal en betere klauwen. Veehouderij Arjan Geenen is tevreden. De bodem heeft zich goed gehouden en de koeien doen het goed. De 1 cent per kilo melk extra aan strooiselkosten worden ruimschoots terugverdiend. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 1 jaar vrijloopstalPLUS: goede resultaten

Stro als bodembedekker in de vrijloopstal

Nadat het gebruik van compost als bodembedekker aan banden werd gelegd, is Marinus de Vries op zoek gegaan naar een alternatief. Dit resulteerde in het gebruik van riet en stro als bodembedekker in zijn vrijloopstal. Na ruim een jaar uitproberen is de Zuid Hollandse Koeien & Kansen deelnemer hier best tevreden over. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Stro als bodembedekker in de vrijloopstal

Kunststofvloer in vrijloopstallen is mogelijk

Koeien willen ruimte. Hoe combineren we dat in een stal met minder ammoniakemissie? Dat kan door in de leefomgeving van de koe liggen en lopen te combineren op een vloer die mest en urine scheidt. Er zijn twee typen kunststofvloeren waarmee dat kan, namelijk een doorlatende en een hellende vloer in een vrijloopstal. Deze vloeren zijn nog in ontwikkeling, zo meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kunststofvloer in vrijloopstallen is mogelijk

Stikstof in vrijloopstal lager dan in ligboxen

Bij goed management van een bedding met houtsnippers is het stikstofverlies (N-verlies) in de vrijloopstal lager dan in een gangbare ligboxenstal; 9 procent ten opzichte van 11 procent. Dat blijkt uit het artikel Vrijloopstallen met composterende houtsnipperbedding; Laag stikstofverlies kan … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Stikstof in vrijloopstal lager dan in ligboxen

Bouwkosten Vrijloopstal PLUS bekend

Inmiddels is ook de 2e vrijloopstal PLUS in gebruik genomen. Voor IDV-advies reden genoeg om de bouwkosten inzichtelijk te maken en te vergelijken. Een vrijloopstal PLUS is een vrijloopstal met een composteringsbodem waarbij lucht door de bodem (met houtsnippers) wordt … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bouwkosten Vrijloopstal PLUS bekend